ประกาศรับสมัครสัตวแพทย์ ประจำหน่วยอายุรกรรม หน่วยศัลยกรรม และหน่วยฉุกเฉิน หออภิบาลสัตว์ป่วย และสัตว์ป่วยวิกฤติ สังกัดศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพทางสัตวแพทย์ภาคเหนือ (NOVEL CMU) จำนวน 5 อัตรา

22 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประกาศรับสมัครสัตวแพทย์ ประจำหน่วยอายุรกรรม หน่วยศัลยกรรม และหน่วยฉุกเฉิน หออภิบาลสัตว์ป่วย และสัตว์ป่วยวิกฤติ สังกัดศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพทางสัตวแพทย์ภาคเหนือ (NOVEL CMU) จำนวน 5 อัตรา

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 12 ตุลาคม 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.vet.cmu.ac.th/web2022/page8.html
แกลลอรี่