ให้การต้อนรับท่านอธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 มีนาคม 2566

คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุม "คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบปะผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์" พร้อมนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบาย เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก คระเศรษฐศาสตร์ ใมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่