สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานสำนัก 1 ตำแหน่ง

18 สิงหาคม 2563

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานสำนัก 1 ตำแหน่ง

ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถที่จะ download ใบสมัครได้ที่ http://itsc.cmu.ac.th และยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารทั่วไป (งานบุคคล) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารหลักฐานแนบประกอบการสมัคร คือ ใบสมัครและประวัติส่วนตัว (Resume)

ที่มา : https://itsc.cmu.ac.th/News/NewsDetail.aspx?id=ed749195-47bb-47ba-81e6-73c47296957c 

แกลลอรี่