สำนักหอสมุดขอเชิญรับฟังการบรรยาย เรื่อง e-Books: Accessing, Downloading และ Reading

9 มีนาคม 2566

สำนักหอสมุด

       ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มช. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและ Workshop หัวข้อ e-Books: Accessing, Downloading and Reading ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
       ผู้สนใจลงทะเบียน ได้ที่ https://cmu.to/ebooks1503

แกลลอรี่