ร่วมให้กำลังใจทัพนักกีฬา มช.สู้ศึก กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 "The Happiness Games"

25 พฤษภาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าคณะนักกีฬา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จิระวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้กำลังใจนักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2566 "The Happiness Games" ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
แกลลอรี่