ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

23 พฤษภาคม 2565

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

ดูรายละเอียดประกาศได้ที่ https://cmu.to/stdinfo

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานตัวฯ เพิ่มเติมที่
https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/
แกลลอรี่