มอบโล่และเงินรางวัล ในการประกวดความสวยงาม การตกแต่งภูมิทัศน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 53

1 มีนาคม 2562

สำนักงานหอพักนักศึกษา

สำนักงานหอพักนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดความสวยงาม การตกแต่งภูมิทัศน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 53 ประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ โดยมีศาสตราจารย์ คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเงินรางวัล เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่