WEBINAR “รีวิวสรุปเครื่องมือการสอน” สำหรับอาจารย์ มช.

9 กรกฎาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด WEBINAR “รีวิวสรุปเครื่องมือการสอน” สำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น. วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• CMU First Contact Point การใช้งาน และมีประโยชน์อย่างไร
• เทียบกันชัดๆ กับ MS Teams, KC-Moodle และ Google Classroom ใครใช้ตัวไหนแล้วดี
• การจัด Virtual Event ด้วย Zoom Large Meeting และ MS Teams Live Event


สามารถลงทะเบียนได้แล้วที่ https://cmu.to/Adc6v

แกลลอรี่