วิ่งมินิมาราธอน Science CMU Run 2020

5 กุมภาพันธ์ 2563

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “วิ่งมินิมาราธอน Science CMU Run 2020” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 06.15 – 08.30 น. ณ บริเวณอาคาร 30 ปีฯ (ตรงข้ามอาคารเคมี 1) และถนนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่