วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. พร้อมด้วยคณะเดินทางเข้าเยี่ยมเยือน The Technology and Innovation Centre (TIC) ณ University of Stratclyde เมืองกลาสโกว ประเทศสก็อตแลนด์

6 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยคณะเดินทางเข้าเยี่ยมเยือน The Technology and Innovation Centre (TIC) ณ University of Stratclyde เมืองกลาสโกว ประเทศสก็อตแลนด์ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเยี่ยมชมและเรียนรู้เรื่องการจัดการศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ University of Strathclyde ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศสก็อตแลนด์ การเยือนครั้งนี้เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองสถาบันและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ


แกลลอรี่