วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญผูัสนใจร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี (Webinar)

11 กันยายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เชิญผูัสนใจร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี (Webinar) 

1. Re-imagine: Working with the Next Gen (เปิดสมรภูมิแห่งการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและการรับคนเข้าทำงานในองค์กร) ในวันพฤหัสที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 18.00-20.00 น.

สมัครลงทะเบียนได้ที่ https://www.lifelong.cmu.ac.th/webinar.php?webinar_id=000014

2. SMART Building with NBIoTs: Save World Save Energy (เทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่อภาวะอยู่สบาย) ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 14.00-15.00 น. สมัครลงทะเบียนได้ที่ https://www.lifelong.cmu.ac.th/webinar.php?webinar_id=000015

หากท่านสนใจสมัครเป็นผู้เรียน สามารถสมัคร/ลงทะเบียน เป็นผู้เรียนได้ที่ www.lifelong.cmu.ac.th

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
School Of Lifelong Education, Chiang Mai University
Website: www.lifelong.cmu.ac.th
Email: Lifelong@cmu.ac.th
Facebook http://www.facebook.com/CMULifelong/
โทร: 053-943695-6, 0649959333
ข้อมูลโดย : วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่