รพ.สวนดอก ซ้อมรับและดูแลผู้ป่วย COVID-19 ในกรณีที่ต้องทำการผ่าตัด

21 มกราคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ตระหนักถึงความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ได้จัดให้มีสถานการณ์จำลองซ้อมรับและดูแลผู้ป่วยในกรณีที่ต้องทำการผ่าตัดผู้ป่วยในห้องผ่าตัด โดยภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. และงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ณ ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. https://fb.watch/38HGd1tkou/ 
แกลลอรี่