ต้อนรับผู้บริหารจาก Global Campuses Foundation , USA

16 มีนาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr. James Tewksbury, Founder Consulting Director of International Affairs, Global Campuses Foundation , USA โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ พงษ์วาท กรรมการและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของ GCF และ GCC นำเข้าพบ เพื่อหารือความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมที่ให้ความสำคัญของผู้พิการในรั้วมหาวิทยาลัยและสังคมภายนอก ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต ณ ห้องรับรอง ม.ล. ปิ่น มาลากุล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่