ด้วยความปรารถนาดีและห่วงใย จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

29 พฤศจิกายน 2563

คณะแพทยศาสตร์

-
แกลลอรี่