วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสงกรานต์ : Thai New Year Festival ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ

17 เมษายน 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสงกรานต์: Thai New Year Festival ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ


   เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได่จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ : Thai New Year Festival ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (Study Explore Embrace Diffuse Programs: SEED Programs) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย


   ภายในกิจกรรมนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์และฝึกปฏิบัติการตัดตุงใส้หมูและตุง 12 นักษัตร จากนั้นได้นำตุงที่ประดิษฐ์เองไปปักเจดีย์ทรายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดโลกโมฬี และวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 54 คน

แกลลอรี่