CAMT ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก

4 กันยายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กลวัชร คล้ายนาค รองคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก ในการเข้าเยี่ยมชมการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี สำหรับอาชีพสมัยใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับนักเรียน ได้มีแนวทางในการวางแผนการประกอบอาชีพในอนาคต นำโดยคุณสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา พร้อมทั้งผู้บริหารและคุณครูจากโรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566
แกลลอรี่