นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลนำเสนอผลงาน ในงาน ICCSE 2019 ที่เวียดนาม

30 กรกฎาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์

          นายวชร เบ็ญจพันธุ์ทวี นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี ที่ได้รับรางวัล Best Poster Award ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Computational Science and Engineering (ICCSE) 2019 ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2019 ณ Ho Chi Minh City, Vietnam 

เพิ่มเติม https://www.facebook.com/chem.chiangmai 

แกลลอรี่