พัฒนาผู้เรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

23 กรกฎาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียง ใหม่ จัดอบรมพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน ในหัวข้อ "Design Thinking with Digital Technology" เพื่อเสริมประสบการณ์ในการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีเชิงดิจิทัล โดยมี อาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร อาจารย์ประจำสาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นวิทยากร และ อาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและแนะนำวิทยาลัย ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่