พิธีประกาศเกียรติคุณ และงานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

30 มีนาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส ศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 167619 ในโอกาสรับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาการ

ในพิธีประกาศเกียรติคุณ และงานแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร สนับสนุนและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565
 
แกลลอรี่