เภสัชกรแนะ กัญชาปลดล็อกแต่ต้องใช้อย่างระวัง

29 มิถุนายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

เภสัชกรแนะ กัญชาปลดล็อกแต่ต้องใช้อย่างระวัง

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ “ปลดล็อกกัญชา กัญชง” ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565” ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ให้สามารถใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของพืชกัญชา กัญชง สามารถปลูก รับประทาน และจำหน่ายได้เสรีอย่างเป็นทางการ โดยยกเว้น...

สามารถอ่านบทความต่อได้ที่ https://www.agri.cmu.ac.th/.../webs/mainmenu_detail/4/3693/3

แกลลอรี่