คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ ออกบูธนิทรรศการในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 NORTHERN AGRI CMU EXPO 2022

1 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 NORTHERN AGRI CMU EXPO 2022 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565 ในบริเวณพื้นที่ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยบูธนิทรรศการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งอยู่ที่โซนพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการคณะ AIC และองค์กรภายในมหาวิทยาลัย (หมายเลข 20) ภายในบูธจะได้พบกับสัตว์สตัฟฟ์ จากศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี โปสเตอร์ให้ความรู้จากหน่วยงานภายในของคณะฯ ได้แก่ ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (PODD) ฯลฯ อย่าลืมมาเยี่ยมชมบูธกันเยอะ ๆ นะคะ

แกลลอรี่