CAMT ร่วม MOU โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

24 มกราคม 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร อาจารย์ประจำสาขาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน นำโดยนางรำพรรณ สกุลปั้นทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน โดยการลงนามข้อตกลงในครั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นความร่วมมือด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การสัมมนาวิชาการ การวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงการเพิ่มศักยภาพพัฒนานักเรียน ทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 23 มกราคม
แกลลอรี่