ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

14 มิถุนายน 2566

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา อ่านต่อ