นักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับฟังความคิดเห็นฝุ่น PM2.5 ส่งผลต่อสุขภาพอย่างไรในพื้นที่ จ. ตาก

16 มกราคม 2566

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ลงพื้นที่เพื่อติดตามเครื่องวัด PM2.5 sensor ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในพื้นที่จังหวัดตาก โดยก่อนหน้านี้ได้ติดตั้งเครื่องดังกล่าว จำนวน 12 จุด และได้ทำการอบรมแก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่บุคลากรด้านสาธารณสุข ที่มีการติดตั้งเครื่องไปแล้วนั้น ทางสถาบันฯ โดย ดร. แสวง กาวิชัย นักวิจัยสถาบันฯ พร้อมด้วยคุณธีร์ธวัช สันติจิตต์ภักดี ผู้ช่วยนักวิจัย ได้เข้าพื้นที่เพื่อประเมินผล รับฟังข้อเสนอแนะและร่วมแลกเปลี่ยนควาคิดเห็นและข้อมูลการเข้าโรงพยาบาลในช่วงที่มีหมอกควัน ในแผนกผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และแผนกฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลในพื้นที่ อ. แม่สอด อ. แม่ระมาด อ. ท่าสองยาง อ. พบพระ และอ.อุ้มผาง จ. ตาก เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ณ โรงพยาบาลแม่สอด อ. แม่สอด จ. ตาก
แกลลอรี่