พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร Creative Lanna Selected (Knowledge Center)

4 เมษายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

             ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมภายใต้โครงการ Creative Lanna Selected (Knowledge Center) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้สามารถนำไปต่อยอด พัฒนา และบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์สู่การรับรองมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่