ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ (CSC) ได้รับเกียรติจาก “EY” หนึ่งในสี่บริษัทตรวจสอบบัญชีรายใหญ่ของโลก บรรยายแบ่งปันประสบการณ์ในสายอาชีพบัญชีแก่นักศึกษา CMUBS

29 กันยายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 13 กันยายน 2566 ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ (CSC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ Company Presentation จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หนึ่งในสี่บริษัทตรวจสอบบัญชีรายใหญ่ของโลก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แนะนำบริษัท พร้อมนำเสนอตำแหน่งงานและแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงานในบริษัท เพื่อเปิดโลกทัศน์และโอกาสการร่วมงานกับบริษัทชั้นนำ โดยมี ผศ.ดร.วิสุทธร จิตอารี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากร ณ ห้องประชุม 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาหลักสูตรบัญชีและอื่นๆ ที่อยู่ชั้นปีที่ 3 -4 ของคณะฯ เป็นจำนวนมากถึง 270 คน ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่