คณะแพทยศาสตร์ บริจาครถยนต์ราชการ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

8 ธันวาคม 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์

ผศ.ทพญ.ดร.สการัตห์ ณ ลำปาง รองคณบดี?ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ และผศ.ทพ.ดร.พิสัยศิษฏ์ ชัยจรีนนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมผู้บริหารและบุคลากร

ได้บริจาครถยนต์ราชการ ประเภทรถโดยสารส่วนบุคคล 20 ที่นั่ง ยี่ห้อ HINO จำนวน 1 คัน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานราชการ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565


แกลลอรี่