สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับครัวดำหัวปี๋ใหม่เมือง

11 เมษายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เครื่องดำหัว หรือสิ่งของต่างๆ ที่เอาไปดำหัวนอกจากจะมีน้ำส้มป่อยพานข้าวตอกดอกไม้แล้วยังเครื่องอุปโภคบริโภคไปเป็นเครื่องสักการะ เครื่องอุปโภคที่นิยมกันส่วนใหญ่จะเป็นผ้า เช่น ผ้าขะม้า เสื้อ ผ้าถุง ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น


.
#สงกรานต์2567 #สงกรานต์ปีใหม่ล้านนา #วันสงกรานต์ #cmulhm #acclcmu #clcmu #สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

ข้อมูลโดย : https://www.youtube.com/watch?v=ZbojOAZshcI&t=1s
แกลลอรี่