คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.วชิระ วงศ์ธนสารสิน

5 เมษายน 2565

คณะแพทยศาสตร์

ผศ.นพ.วชิระ วงศ์ธนสารสิน
อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช.
ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดในวารสาร
Emergency Medicine Australasia
ช่วงปี 2020-2021