คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

30 กรกฎาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร และ อาจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1065575
แกลลอรี่