คณะวิทยาศาสตร์ มช. ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ร่วมแบ่งปันน้ำใจให้เลือด=ช่วยชีวิต ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

21 ตุลาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มช. ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ร่วมแบ่งปันน้ำใจให้เลือด=ช่วยชีวิต
ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ลานอะตอม ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช.

ลงทะเบียนร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ https://cmu.to/vbi7W

คุณสมบัติและการเตรียมตัวก่อนบริจาคเลือด
https://w2.med.cmu.ac.th/blbank/donationknowledge/

รับอาหารว่าง รับของที่ระลึกหน้างาน และลุ้นรับของรางวัลมากมายแทนคำขอบคุณ
แกลลอรี่