CMUBS จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ต้อนรับเฟรชชี่สู่รั้ว มช.

15 มิถุนายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมพลังจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 จำนวนกว่า 600 คน ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Uniserv CMU) ภายใต้แนวคิด “The Opportunities and challenges at CMUBS” ต้อนรับเฟรชชี่สู่บ้านหลังใหม่ พร้อมนำสู่เส้นทางการเดินทางครั้งสำคัญของการเรียนรู้สำหรับชีวิตนักศึกษาในรั้วคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ หัวเรือใหญ่ของคณะฯ นำทีม ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนสมาคมนักศึกษาเก่าและสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับพร้อมแสดงความยินดีกับเหล่านักศึกษาใหม่สู่ครอบครัว CMUBS พร้อมแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมกับกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญของคณะฯ เพื่อให้เหล่าเฟรชชี่ได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมปรับตัวให้เข้าสู่รูปแบบการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัย

ภายในงานนอกจากจะมีการรับฟังบรรยาย พร้อมรู้จักคณะบริหารธุรกิจให้มากขึ้นผ่าน VDO clip อย่างหลากหลายแล้ว ยังจัดให้มีการพบปะระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจแก่นักศึกษาในการมีผู้ชี้แนะแนวทางและพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเรียนอย่างใกล้ชิด ก่อนปิดท้ายด้วยกิจกรรมตอบคำถามลุ้นรับรางวัลของที่ระลึกจากคณะฯ โดยสามารถสร้างการมีส่วนร่วม สร้างความสนุก พร้อมสรุปความรู้ที่ได้จากกิจกรรมภายในงานทั้งหมดได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (นานาชาติ) ณ ห้องประชุมคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพบปะรู้จักคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลตลอดการศึกษาในช่วงบ่ายวันเดียวกันด้วย
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่