สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท

28 พฤษภาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิฯ พร้อมด้วยผู้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของสถาบัน เซิร์น เดซี จีเอสไอ และศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาคไอซ์คิวบ์ ประจำปี 2565 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธรนินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นำคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้ารับเสด็จฯ ประกอบด้วย

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ ประจำปี 2565
1.นางสาวสุรวดี คำมี

โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของหอสังเกตการณ์นิวตริโนไอซ์คิวบ์ ประจำปี 2565
1.นางสาวเกล็ดทราย ภูผาคุณ
2.นางสาวสิดารัศมิ์ คำภักดี

โครงการความร่วมมือไอซ์คิวบ์ด้านพัฒนากำลังคนวิจัย ประจำปี 2565
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทิยกุล


ภาพจาก : ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2565
แกลลอรี่