โครการ Thailand Education EXPO 2022

23 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร และแนะนำข้อมูลการรับเข้าของวิทยาลัยฯ ในงาน Thailand Education EXPO 2022 จัดโดย สถานบันพัฒนาวิชาการ วิสดอม วี อะคาเดมี (WISDOM V ACADEMY) เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามความถนัดของตนเองอย่างแท้จริง ณ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต ในวันที่ 21 สิงหาคม 2565
แกลลอรี่