ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 2565

26 เมษายน 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน 2565 วันที่ 24-28 เม.ย. 2566

คู่มือการชำระค่าธรรมเนียม
https://cmu.to/bsCpl

*นักศึกษากดยืนยันตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน หน้าสรุปผลการลงทะเบียนก่อนชำระเงิน ที่ https://cmu.to/payment365

**ผู้ปกครอง เข้าระบบเพื่อชำระเงินแบบ Bill Payment (มชท.50) QR Payment และบัตรเครดิตได้ที่
https://www1.reg.cmu.ac.th/scbqr/login.php

ดาวน์โหลดเอกสารการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา
http://finance.oop.cmu.ac.th/?q=tuition_fee_announcement

แกลลอรี่