มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เชิญชวนร่วมโครงการประมูลกล้องถ่ายภาพชุดพิเศษ Leica รุ่น M 10-P Limited Edition พร้อมนำรายได้ต่อยอดโครงการตามพันธกิจหลัก

1 กันยายน 2565

คณะแพทยศาสตร์

โครงการประมูลจัดหารายได้เพื่อการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ ที่เพิ่งมีการเปิดตัวโครงการไปอย่างเป็นทางการ กับการจัดโครงการประมูลกล้องถ่ายภาพชุดพิเศษ Leica รุ่น M 10-P Limited Edition เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 (เพื่อ 22 องค์กรการกุศล)
กล้องถ่ายภาพ Leica เป็นกล้องถ่ายภาพจากประเทศเยอรมันที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 100 ปี และได้รับการยกย่องว่าเป็นกล้องถ่ายภาพที่สร้างด้วยความประณีต ละเอียดอ่อน ประหนึ่งงานศิลปะ ให้คุณภาพของภาพที่คมชัดมีความคงทน มีรูปแบบที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้ำแบบใคร นับเป็นยอดปรารถนาของคนที่รักการถ่ายภาพอย่างยิ่ง และเป็นที่นิยมของนานาประเทศที่จะจัดสร้างกล้องถ่ายภาพ Leica รุ่นพิเศษ เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่สำคัญที่สุด อาทิ วาระครบรอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ ประเทศต่างๆ หรือโอกาสพิเศษต่าง ๆ ซึ่งมักจะจัดทำในจำนวนจำกัด เพื่อให้เป็นของที่ทรงคุณค่า และจารึกไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ ที่สำคัญของโลกที่นักสะสมต่างแสวงหามาครอบครอง
โครงการประมูลครั้งนี้ ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ให้ข้อมูลว่า “มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยยากไร้ ภิกษุสามเณรและนักบวชทุกศาสนา สนับสนุนการศึกษา การวิจัยและสวัสดิการของนักศึกษา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้ง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ต้องขอขอบคุณทุกมูลนิธิ และทางบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ได้มาร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะประมูลกล้องถ่ายภาพชุดพิเศษ Limited Edition ซึ่งก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเราน่าจะนำในส่วนของเงินบริจาคไปช่วยตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ก็คือช่วยผู้ป่วยยากไร้ตามปณิธานของมูลนิธิฯที่ตั้งไว้ เนื่องจากมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เราจะเห็นว่ามีผู้ป่วยยากไร้หรือผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือจำนวนมากที่จะเข้ามาในส่วนของการดูแลด้วยมูลนิธิฯ ต้องขอบคุณโครงการดีๆ และขอขอบคุณในนามของประชาชนทั่วไป คนสวนดอก และประชาชนชาวภาคเหนือด้วยครับ”


ภาพ / ข่าว : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
: กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่