คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์

24 มีนาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ)
นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 25
ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น " นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2564 "
แกลลอรี่