การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 58

26 มกราคม 2567

คณะวิทยาศาสตร์

             ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคุณพร้อมพร อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 58 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 29-30 มกราคม 2567 ในการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

แกลลอรี่