ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

4 มกราคม 2565

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน อ่านต่อ ข้อมูลโดย : https://www.eqd.cmu.ac.th/eqdjob.asp