รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080068 และ E080085

2 กรกฎาคม 2563

คณะเกษตรศาสตร์

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080068 และ E080085

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่หน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์  ตั้งแต่บัดนี้ 15 กรกฎาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

(สามารถ Download แบบฟอร์มการสมัครได้ที่ www.agri.cmu.ac.th > องค์กร > สำนักงานคณะฯ >
งานบริหารทั่วไป > เอกสารดาวน์โหลด) หรือจัดส่งเอกสารการสมัครทาง E – Mail : teerapong.pu@cmu.ac.th (ก่อนเวลา 17.00 น.) หรือทางไปรษณีย์ (โดยเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ครบถ้วนต้องถึงคณะเกษตรศาสตร์ก่อนวันปิดรับสมัคร)
แกลลอรี่