งานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567

31 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


           จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2567 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี นายพิบูลย์ ญาติมิตรหนุน ผู้อำนวยการกองลริหารงานกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหาร ผู้แทนและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ องค์กร หน่วยงานของจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทำนุบำรุงชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง และร่วมพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนและส่วนราชการในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน ณ ห้องประชุม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567
ภาพประกอบข่าว : กลุ่มช่างภาพรัฐพิธีจังหวัดเชียงใหม่


แกลลอรี่