การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความน่าเชื่อถือของผลการวัดสู่การเป็นเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์บริหารร่วม อว.

9 กรกฎาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

           รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความน่าเชื่อถือของผลการวัดสู่การเป็นเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์บริหารร่วม อว. โดยมี ดร.พจมาน ท่าจีน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาและเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Validity of Results ความใช้ได้ของผลการวัด ณ ห้องธาราทอง ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทาราริเวอร์ไซด์ วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่