CMUBS จัดกิจกรรมแนะนำการเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สร้างความเข้าใจ พร้อมเลือกแผนการเรียนอย่างถูกต้องตรงใจ

13 กุมภาพันธ์ 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแนะนำการเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.เอก บุญเจือ ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เปิดเวทีแนะนำหลักเกณฑ์การเลือกสาขาวิชาเอกและแผนการเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษา สามารถช่วยในการตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาวิชาเอกได้อย่างถูกต้องตามความสนใจและความถนัดของตน นอกจากนี้ยังได้เชิญตัวแทนคณาจารย์ในแต่ละภาควิชาร่วมบรรยายแนะนำแนวทางการเรียนการสอน พร้อมปลายทางสู่การสร้างอาชีพในอนาคต

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้จัดแบ่งการบรรยายออกเป็น 2 รอบ ภาคเช้าและภาคบ่าย ซึ่งนับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่