พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการบรรจุใหม่ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 กุมภาพันธ์ 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ได้รับการบรรจุใหม่ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 3 ราย เข้าร่วม โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ ประจำปี 2564 สำหรับสายวิชาการ (Workshop) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning, Activity-Based Learning and Collaborative Learning รวมทั้งการใช้เครื่องมือประกอบการจัดทำหลักสูตรผ่านการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง ระหว่างวันที่ 9-11กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่