จดหมายข่าวสำนักทะเบียนและประมวลผล ปีที่ 2 ฉบับที่ 22 (30 ต.ค. - 12 พ.ย. 66)

30 ตุลาคม 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

CMU Registration Office Biweekly Newsletter ฉบับที่ 22 (30 ต.ค. - 12 พ.ย. 66)

Highlight

  • อัปเดตกิจกรรมสำคัญ
  • การขอเอกสาร Digital Document ได้รับไวภายใน 10 นาที
  • การประกาศผลการศึกษา ภาค 1/2566
  • การรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน
  • สถิติสาขาวิชาที่มีนักศึกษาชั้นปี 4 มากที่สุด
แกลลอรี่