คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ ติดฟิลเตอร์แอร์ทุกตัว ในห้องเรียน ห้องทำงาน ห้องประชุม

6 พฤษภาคม 2562

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ ติดฟิลเตอร์แอร์ทุกตัว ในห้องเรียน ห้องทำงาน ห้องประชุมและห้องนิติสโมสร เพื่อลดค่า PM2.5 ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของคณะนิติศาสตร์และคณะอื่นๆ ได้รับอากาศที่ดี เพื่อสุขภาพที่ดี 

http://www.law.cmu.ac.th/site/news-details/?news_id=31116

แกลลอรี่