ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเกษตรศาสตร์ มช. ครั้งที่ 2/2565

10 มิถุนายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเกษตรศาสตร์ มช. ครั้งที่ 2/2565 ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางของระบบ ZOOM เพื่อพิจารณาให้นโยบายข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม
แกลลอรี่