สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ (EP) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

1 มิถุนายน 2566

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ (EP) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสร้างสรรค์  สามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU-HR Recruitment) ทางเว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment (หมายเลข ID: 00700) 

ดูประกาศการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://art-culture.cmu.ac.th/News/detail/2903 

แกลลอรี่