นักศึกษา อก.มช. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนขึ้นกล่าวบนเวที GCNT Forum : Thailand’s Climate Leadership Summit 2021

15 ตุลาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 นางสาวแพรวา ไชยวุฒิ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการที่ปรึกษาเยาวชน (YPAB) ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Environment/Climate Change) จาก UNICEF Thailand ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนพูดในการประชุมสุดยอดผู้นำความยั่งยืนประจำปี GCNT Forum : Thailand’s Climate Leadership Summit 2021 ระดมพลังสมาชิก ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และสหประชาชาติ ยกระดับความมุ่งมั่น กำหนดทางออกและค้นหาโอกาสในการรับมือกับวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเรียกร้องให้ภาคต่าง ๆ ดำเนินการตามความตกลงปารีส ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อกำหนดมาตรการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย เกี่ยวกับข้อเสนอให้มีการดำเนินการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก
.
โดยภายในงานมีเสวนา 5 เวที ได้แก่ การประเมินสถานการณ์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในไทย ทางออกในการบรรลุปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรายกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจอาหารและการเกษตร กลุ่มพลังงาน และกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไป บทบาทของภาคการเงินและการลงทุน บทบาทของนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ต่อไป


.
สามารถรับชมได้ที่นี่
https://youtu.be/9zKIl7v7_uE

แกลลอรี่