ข้อควรรู้ในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ประจำปี

29 มิถุนายน 2566

คณะแพทยศาสตร์

แนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ประจำปี โดยฉีดปีละ 1 เข็ม


- ระยะห่างจากเข็มสุดท้ายหรือประวัติการติดเชื้อครั้งสุดท้าย ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป โดยไม่คำนึงว่าเป็นเข็มที่เท่าใด
สามารถใช้วัคซีนได้ทุกชนิด และทุกรุ่นการผลิตที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย
สามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (โดยฉีดที่แขนคนละข้าง)


**กรณีที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนทั้ง 2 ชนิด ในวันเดียวกันได้แนะนำให้ฉีดเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงระยะห่าง**

ข้อมูลโดย : รศ.ดร.พญ.ทวิติยา สุจริตรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่